Opšta parkirališta

Uvođenje sistema parkiranja putem zoniranja ima prvenstveno za cilj usaglašavanje broja zahteva sa prostornim mogućnostima posmatrane lokacije.

Ograničavanjem vremena parkiranja u određenoj zoni želimo da raspoloživi broj parking mesta ponudimo što većem broju korisnika. Glavni cilj za uvođenja naplate i kontrole parkiranja zonskim sistemom i ograničenog vremena parkiranja obezbeđenje veće frekvencije vozila na površinama namenjenim za parkiranje i samim time veći broj slobodnih parking mesta.

Uvođenje zona i vremenskog ograničenja parkiranja uz adekvatnu tarifnu politiku daje bolje prostorno i vremensko korišćenje postojećih kapaciteta i premeštanje celodnevnih korisnika na obode zona. Time se ispunjava jedan od bitnih ciljeva uvođenja novog sistema naplate i kontrole parkiranja, a to je obezbeđivanje dovoljno parking mesta za sve korisnike, naravno, uz pravilno korišćenje postojećih mesta za parkiranje.

Obaveštavaju se korisnici da prilikom plaćanja parking karte slanjem sms poruka zaključuju ugovor o korišćenju usluga Parking Servisa, pri čemu operatori elektronskih komunikacija – Telekom Srbije, Telenor i Vip, istupaju iskljucivo kao zastupnici Parking Servisa u postupku zaključenja odnosnog ugovora i naplatne cene parking karte, te da se korisnici za sva eventualno sporna pitanja mogu obratiti direktno Parking Servisu. takoðe, obaveze korisnika prema parking servisu smatraće se izmirenim kada korisnik izmiri svoje obaveze prema operatoru u pogledu kupljenih parking karata.

Opšta parkirališta u Požarevcu prema Odluci o javnim parkiralištima Skupštine grada Požarevca podeljena su u tri zone PRVA, DRUGA i B zona.

  • parking-ulice-slide01

    I Zona

  • parking-ulice-slide02

    II Zona

  • B Zona

  • Bebi parking mesto

  • Parking - Invalidsko Mesto

I Zona - Crvena Zona

U zoni I naplata parkiranja se vrši radnim danima od 8 do 20 časova i subotom od 8 do 14 časova; vreme parkiranja ograničeno je na 180 minuta.

# Naziv Ulice Parking Mesta - Redovna Parking Mesta - Invalidska
1 Tabačka Čaršija 40 0
2 Trg Oslobođenja 15 2
3 15. Oktobra 24 0
4 Drinska 18 1
5 Voje Dulića 5 1
6 Stari Korzo 33 0
7 Njegoševa I deo 21 0
8 Jovana Šerbanovića 36 2
9 Takovska 29 2
10 Veljka Dugoševića 19 0
11 Lenjinova 16 0
12 Sinđelićeva 37 0
13 Kneza Lazara I deo 12 0
14 Moše Pijade 32 2
15 Nemanjina 10 0
UKUPAN BROJ MESTA U I ZONI 347 10

II Zona - Žuta Zona

U zoni II naplata parkiranja se vrši radnim danima od 8 do 20 časova i subotom od 8 do 14 časova; vreme parkiranja nije ograničeno.

# Naziv Ulice Parking Mesta - Redovna Parking Mesta - Invalidska
1 Lole Ribara 68 0
2 Šumadijska 26 1
3 Vardarska 43 0
4 Jug Bogdanova 23 0
5 Čede Vasovića 58 2
6 Trg Radomira Vujovića 23 0
7 Kosovska 92 0
8 Radomira Milenića Rusa 18 0
9 Topličina 19 0
10 Kosančićeva 22 0
11 Kneza Lazara II deo 30 1
12 Dositejeva 19 0
13 Svetosavska 57 0
14 Njegoševa II deo 7 0
15 Hajduk Veljkova 25 1
16 Bratstva i jedinstva 12 0
17 Užička 27 0
18 Draže Markovića 3 0
19 Bože Dimitrijevića 29 0
20 Ljubovijska 26 0
UKUPAN BROJ MESTA U II ZONI 627 5

B Zona - Ljubičasta Zona

U zoni B naplata parkiranja se vrši radnim danima od 8 do 20 časova i subotom od 8 do 14 časova; vreme parkiranja ograničeno je na 120 minuta.

# Naziv Ulice Parking Mesta - Redovna Parking Mesta - Invalidska
1 Blok Sinđelić 61 1
2 Blok Davorjanke Paunović 27 0
3 Blok Lamela 39 0
UKUPAN BROJ MESTA U B ZONI 127 1
TOP