JKP "Parking servis" Požarevac

O nama...

Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Požarevac osnovano je od strane Skupštine opštine Požarevac 26.07.2006. godine sa ciljem da obavlja poslove od opšteg interesa, a posebno sledeće:

  • održavanje javnih prostora za parkiranje
  • naplatu naknade za korišćenje parking prostora
  • izgradnju novih prostora za parkiranje
  • izgradnju novih garaža za parkiranje
  • odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila

 

JKP „Parking servis“ Požarevac funkcioniše kao jednistvena organizaciona celina sa Odeljenjem opštih poslova, Odeljenjem javnih parkirališta I Odeljenjem upravljanja I održavanja puteva. Odlukom o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim I nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Požarevca I odredjivanju upravljača javnih I nekategorisanih puteva, od 1.8.2017, preduzeću su dodeljeni I poslovi upravljanja I održavanja puteva.

Menadžment JKP Parking Servis Požarevac

Direktor preduzeća:

Nadzorni odbor:

TOP