Javne Nabavke - Arhiva

JKP "Parking servis" Požarevac

ponedeljak, 20 januara 2020
sreda, 15 januara 2020
petak, 10 januara 2020
četvrtak, 10 januara 2019
 • Poziv [preuzmi PDF]
 • Konkursna dokumentacija [preuzmi PDF]
 • Odluka o dodeli ugovora [preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru [preuzmi PDF]
subota, 05 januara 2019
 • Poziv [preuzmi PDF]
 • Konkursna dokumentacija [preuzmi PDF]
 • Pitanja i odgovori [preuzmi PDF]
 • Odluka o dodeli ugovora [preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru [preuzmi PDF]
ponedeljak, 15 januara 2018
 • Poziv za podnošenje ponude [preuzmi PDF]
 • Konkursna dokumentacija [preuzmi PDF]
 • Odluka o dodeli ugovora [preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru [preuzmi PDF]
sreda, 10 januara 2018
 • Mišljenje Uprave za javne nabavke[preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka [preuzmi PDF]
 • Konkursna dokumentacija [preuzmi PDF]
 • Odluka o dodeli ugovora [preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru [preuzmi PDF]
petak, 05 januara 2018
 • Poziv [preuzmi PDF]
 • Konkursna dokumentacija [preuzmi PDF]
 • Pitanja i odgovori 1 [preuzmi PDF]
 • Izmena konkursne dokumentacije 1 [preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 [preuzmi PDF]
 • Odluka o dodeli ugovora [preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru [preuzmi PDF]
sreda, 25 januara 2017
 • Poziv [preuzmi PDF]
 • Konkursna dokumentacija [preuzmi PDF]
 • Pitanja i odgovori 1 [preuzmi PDF]
 • Pitanja i odgovori 2 [preuzmi PDF]
 • Odluka o dodeli ugovora [preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru [preuzmi PDF]
petak, 20 januara 2017
 • Poziv [preuzmi PDF]
 • Konkursna dokumentacija [preuzmi PDF]
 • Izmena konkursne dokumentacije 1 [preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 [preuzmi PDF]
 • Odluka o dodeli ugovora [preuzmi PDF]
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru [preuzmi PDF]
TOP