Cenovnik - Parking usluga

JKP "Parking servis" Požarevac

Jednokratno parkiranje

 • ZAPOČETI ČAS PARKIRANJA - I ZONA

  45,00 Din
 • ZAPOČETI ČAS PARKIRANJA - II ZONA

  30,00 Din
 • VIŠESATNA PARKING KARTA - II ZONA

  150,00 Din
 • ZAPOČETI ČAS PARKIRANJA - B ZONA

  60,00 Din
VAŽNA NAPOMENA

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA, PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – TELEKOM SRBIJA, TELENOR I VIP, ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATNE CENE PARKING KARTE, TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATERU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.

Povlašćeno parkiranje

 • PARKING KARTA ZA 1 MESEC - I i II ZONA STANARSKA

  750,00 Din
 • PARKING KARTA ZA 1 MESEC - B ZONA STANARSKA

  400,00 Din
 • PARKING KARTA ZA 1 MESEC - I ZONA / PRAVNA LICA

  2.700,00 Din
 • PARKING KARTA ZA 1 MESEC - II ZONA / PRAVNA LICA

  2.350,00 Din

Pretplatne karte

 • PARKING KARTA ZA 1 MESEC - I ZONA

  3.700,00 Din
 • PARKING KARTA ZA 1 MESEC - II ZONA

  2.700,00 Din
 • UNIVERZALNA PARKING KARTA ZA 1 MESEC - (OSIM B ZONE)

  4.900,00 Din

Rezervisana parking mesta

 • REZERVISANO PARKING MESTO ZA 1 MESEC - I ZONA

  11.600,00 Din
 • REZERVISANO PARKING MESTO ZA 1 MESEC - II ZONA

  8.700,00 Din

Posebna parkirališta (zatvorena parkirališta)

 • ZAPOČETI ČAS PARKIRANJA NA POSEBNIM PARKIRALIŠTIMA (OSIM GARAŽE TAKOVSKA)

  50,00 Din
 • ZAPOČETI ČAS PARKIRANJA NA POSEBNOM PARKIRALIŠTU "GARAŽA TAKOVSKA"

  60,00 Din
 • REZERVISANO PARKING MESTO ZA JEDAN MESEC PARKIRANJA (OSIM GARAŽE TAKOVSKA)

  9.000,00 Din
 • GODIŠNJA PARKING KARTA ZA REZERVISANO PARKING MESTO (OSIM GARAŽE TAKOVSKA)

  90.000,00 Din
 • REZERVISANO PARKING MESTO ZA JEDAN MESEC PARKIRANJA U "GARAŽI TAKOVSKA"

  10.000,00 Din
 • GODIŠNJA PARKING KARTA ZA REZERVISANO PARKING MESTO U "GARAŽI TAKOVSKA"

  108.000,00 Din
 • PRETPLATNA KARTA ZA JEDAN MESEC ZA POSEBNO PARKIRALIŠTE "GARAŽA TAKOVSKA"

  2.500,00 Din
 • NAKNADA ZA IZGUBLJENU PARKING KARTICU

  1,000,00 Din
 • PARKING PASS 24H

  450,00 Din
 • PARKING PASS 3 DANA

  1,000,00 Din
 • PARKING PASS 7 DANA

  1,800,00 Din
 • NAKNADA ZA LOM ILI OŠTEĆENJE NA ZATVORENOM PARKIRALIŠTU

  4.000,00 Din

Dnevna parking karta
(I, II i B Zona)

 • DNEVNA / DOPLATNA PARKING KARTA

  1.090,00 Din
  Dnevna parking karta se izdaje korisniku koji postupa suprotno odredbama Odluke o javnim parkiralištima Skupštine grada Požarevca

Napomena: Cene su iskazane sa uračunatim PDV-om.

TOP