Cenovnik - Parking usluga

JKP "Parking servis" Požarevac

Jednokratno parkiranje

 • ZAPOČETI ČAS PARKIRANJA - I ZONA

  45,00 Din
 • ZAPOČETI ČAS PARKIRANJA - II ZONA

  30,00 Din
 • VIŠESATNA PARKING KARTA - II ZONA

  150,00 Din
 • ZAPOČETI ČAS PARKIRANJA - B ZONA

  60,00 Din
VAŽNA NAPOMENA

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA, PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – TELEKOM SRBIJA, YETTEL I VIP, ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATNE CENE PARKING KARTE, TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATERU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.

Povlašćeno parkiranje

 • POVLAŠCENA PARKING KARTA ZA JEDAN MESEC PARKIRANJA ZA FIZIČKA LICA - STANARE (I I II ZONA)

  750,00 Din
 • POVLAŠCENA PARKING KARTA ZA JEDAN MESEC PARKIRANJA ZA PRAVNA LICA/PREDUZETNIKE (I ZONA)

  2.700,00 Din
 • POVLAŠCENA PARKING KARTA ZA JEDAN MESEC PARKIRANJA ZA PRAVNA LICA/PREDUZETNIKE (II ZONA)

  2.350,00 Din
 • POVLAŠCENA PARKING KARTA ZA JEDAN MESEC PARKIRANJA ZA ZAPOSLENE ČIJI SE POSLOVNI PROSTOR NALAZI U ZONI PARKIRANJA* (I ZONA)

  1.700,00 Din
 • POVLAŠCENA PARKING KARTA ZA JEDAN MESEC PARKIRANJA ZA ZAPOSLENE ČIJI SE POSLOVNI PROSTOR NALAZI U ZONI PARKIRANJA* (II ZONA)

  1.350,00 Din
 • POVLAŠCENA PARKING KARTA ZA JEDAN MESEC ZA STANARE (B/BLOK ZONA)

  400,00 Din

* Zaposleni u Hitnoj medicinskoj službi, u Policijskoj upravi, Vojsci Srbije, Vatrogasnoj službi, zaposleni u organima grada Požarevca, preduzećima koja obavljaju komunalne delatnosti, zaposleni u inspekcijskim organima, zaposleni Centra za socijalni rad i Crvenog krsta Požarevac

Pretplatne karte

 • PARKING KARTA ZA 1 MESEC - I ZONA

  3.700,00 Din
 • PARKING KARTA ZA 1 MESEC - II ZONA

  2.700,00 Din
 • UNIVERZALNA PARKING KARTA ZA 1 MESEC - (OSIM B ZONE)

  4.900,00 Din

Rezervisana parking mesta

 • REZERVISANO PARKING MESTO ZA 1 MESEC - II ZONA

  8.700,00 Din

Posebna parkirališta (zatvorena parkirališta)

 • ZAPOČETI ČAS PARKIRANJA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE NA ZATVORENIM PARKIRALIŠTIMA

  60,00 Din
 • PRETPLATNA KARTA ZA JEDAN MESEC PARKIRANJA NA POSEBNOM PARKIRALIŠTU „GARAŽA TAKOVSKA“

  2.500,00 Din
 • NAKNADA ZA IZGUBLJENU PARKING KARTU NA POSEBNIM PARKIRALIŠTIMA

  1,000,00 Din
 • NAKNADA ZA LOM I OŠTECćĆENJE PREPREKE NA ULAZU U POSEBNO PARKIRALIŠTE

  4.000,00 Din

Prostor unutar carinskog referata Požarevac
(Carinarnica KRAGUJEVAC u ulici Đure Đakovića)

 • 24-ČASOVNA PARKING KARTA ZA LAKA TERETNA VOZILA NAJVEĆE DOZVOLJENE MASE 3.5t

  1.000,00 Din
 • 24-ČASOVNA PARKING KARTA ZA SREDNJA I TEŠKA TERETNA VOZILA NAJVEĆE DOZVOLJENE MASE PREKO 3.5t

  1.400,00 Din

Dnevna parking karta
(I, II i B Zona)

 • DNEVNA / DOPLATNA PARKING KARTA

  1.090,00 Din
  Dnevna parking karta se izdaje korisniku koji postupa suprotno odredbama Odluke o javnim parkiralištima Skupštine grada Požarevca

Napomena: Cene su iskazane sa uračunatim PDV-om.

TOP