Cenovnik - Usluge Pauka

JKP "Parking servis" Požarevac

Uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila

 • INTERVENCIJA PAUK-A SA ODNOŠENJEM VOZILA DO 800kg NA DEPO

  4.000,00 Din
 • INTERVENCIJA PAUK-A SA ODNOŠENJEM VOZILA DO 800kg SA POSEBNIH POVRŠINA NA DEPO

  4.800,00 Din
 • INTERVENCIJA PAUK-A SA ODNOŠENJEM VOZILA 801 - 1.330kg NA DEPO

  4.800,00 Din
 • INTERVENCIJA PAUK-A SA ODNOŠENJEM VOZILA 801 - 1.330kg SA POSEBNIH POVRŠINA NA DEPO

  7.200,00 Din
 • INTERVENCIJA PAUK-A SA ODNOŠENJEM VOZILA 1.331 - 1.900kg NA DEPO

  7.200,00 Din
 • INTERVENCIJA PAUK-A SA ODNOŠENJEM VOZILA 1.331 - 1.900kg SA POSEBNIH POVRŠINA NA DEPO

  11.000,00 Din
 • INTERVENCIJA PAUK-A SA ODNOŠENJEM VOZILA OD 1.901kg NA DEPO

  11.000,00 Din
 • INTERVENCIJA PAUK-A SA ODNOŠENJEM VOZILA OD 1.901kg SA POSEBNIH POVRŠINA NA DEPO

  16.500,00 Din
 • ZAPOČETA INTERVENCIJA PAUK-A ZA SVA VOZILA

  3.500,00 Din
 • DNEVNA LEŽARINA ZA VOZILA NA DEPOU NAKON ISTEKA 24 ČASA OD ODNOŠENJA

  400,00 Din
 • ŠLEP SLUŽBA U LOKALU

  4.200,00 Din
 • ŠLEP SLUŽBA VAN GRADA (po pređenom km)

  135,00 Din

Napomena: Cene su iskazane sa uračunatim PDV-om.

TOP